YH-utbildningar

MARINTEKNISKA YH-UTBILDNINGAR


1 ÅR – BUNDEN

2 ÅR – BUNDEN

2 ÅR – DISTANS

VAD ÄR EN MARIN SERVICETEKNIKER/MARINTEKNIKER?

Som marin servicetekniker/marintekniker kommer du besitta specialistkunskaper inom marinteknik och båtars serviceunderhåll.

Du kommer även ha färdigheter i bland annat installation och marinel, samt självständigt kunna underhålla, felsöka, diagnostisera och reparera olika marina framdrivningssystem.

VAR KAN MAN JOBBA EFTER UTBILDNINGEN?

När du studerat på en av våra marintekniska utbildningar kan du exempelvis jobba på varv för både yrkessjöfart och fritidsbåtar, marinor, båtproduktion och eltekniska företag.

Jobbet som tekniker inom den marina branschen innebär en varierad arbetsplats där varje objekt är unikt och utmaningarna likaså.

Hur får vi fler kvinnor till branschen?

Att branschen i sin helhet växer och att andelen kvinnor ökar är positivt och vi ser ett stort behov av att fler personer söker sig till yrkesgrenen, oavsett kön.

Genom att gå en yh-utbildning till servicetekniker/marintekniker har du stora möjligheter till jobb efter avslutad examen. 

Marinkraft arbetar med att lyfta fram och inspirera fler kvinnor till branschen, den gör vi bland annat med projektet Månadens tekniska sjöglimt.

Psst! Du som känner en teknisk kvinna inom den marina branschen får väldigt gärna uppmärksamma oss om henne på info@marinkraft.se

marinTEKNISKA YH-UTBILDNINGAR som vi rekommenderar

AUTOMATIONSINGENJÖR

Marinkraft Stödjer i ledningsgruppsarbete i utbildningen automationstekniker

RÖRNÄTSTEKNIKER

Marinkraft tillhandahåller utbildare/lärare till utbildningen som går hos Arena Yrkeshögskola.

YH-myndigheten

Vi her fler uppdrag som väntar på att publiceras, förhoppningsvis inom kort.

YH-myndigheten

Vi jobbar för att skapa fler rellevanta utbildningar för branschen.

MARIN SERVICETEKNIKER

Marinkraft bistår Xenter Yrkeshögskola med framtagning av utbildningen till Marin servicetekniker .

MARINTEKNIKER

Marinkraft tillhandahåller material och samtliga utbildare/lärare till utbildningen hos Arena Yrkeshögskola.

MARINTEKNIKER

Marinkraft tillhandahåller material och samtliga utbildare/lärare till utbildningen på Campus Nynäshamn

AUTOMATIONS-SPECIALIST

Marinkraft tillhandahåller utbildare/lärare till utbildningen.

FUNDERAR DU PÅ DIN FRAMTID


Vår personal har både ett stort kontaktnät och erfarenhet inom branschen.
Vi samarbetar med bl.a Rederi som du kan läsa om här
Det ger oss en unik fördel att hitta kvalificerad och kompetent personal till ditt företag.
I den marina världen finns en stor variation av yrkesroller, allt från befattningar till sjöss till arbeten på land.
Vi både rekryterar och bemannar många tjänster som mekaniker, ingenjörer och chefer. Marinkraft, gör det enkelt för HR avdelningen!

Företag som vi samarbetar med