Traversförare – vad jobbet innebär

Traversförare kallas den person som kör en travers. En travers låter för de flesta obekant men när man visar en bild på en travers så känner det flesta igen den. Egentligen heter det traverskran och är en sorts lyftkran som används i bland annat hamnar. Den bärande konstruktionen består av en kranbrygga där kranen rullar fram som på räls.

Var arbetar en traversförare?

Traverskranar finns framförallt i:

 • Hamnar
 • Banområden
 • Industriområden

Mindre kranar utan förare eller som styrs med fjärrkontroll är också en vanlig syn i t.ex. industrilokaler och fungerar enligt samma princip.

I hamnar där containrar hanteras kan man nästan räkna med att en eller flera stora traverser finns med förarhytt.

En travers krävs helt enkelt för att kunna flytta runt på lasten på ett smidigt sätt.

Arbetet som traversförare

För att få köra en travers krävs utbildning. På senare år har kraven på behörighet blivit hårdare.

Detta eftersom nästan alla olyckor med traverser beror på okunskap i hur dessa ska hanteras.

Ett traverskort krävs även vid hantering av mindre traverser i industriklokaler.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att de anställda har rätt utbildning för att använda utrustningen på arbetsplatsen.

Traverskortet går dock relativt snabbt att skaffa och minimerar även skaderisken på gods och material som kan kosta pengar.

Men viktigast av allt är givetvis att ingen kommer till skada i arbetet.

Vad innebär traverskortet?

En traversutbildning innefattar flera olika områden.

Bland dessa ligger tonvikten på:

 • Lagar och regler
 • Skyldigheter både från arbetsgivare och arbetstagare
 • Olika lyftredskap
 • Lastkoppling, redskap och vinklar
 • Manövrering, dirigering
 • Planering och genomförande
 • Säkerhetmedvetande och miljö
 • Risker

Längden på utbildningen är beroende av tidigare erfarenhet men behöver inte vara mycket längre än några dagar.


Bli traversförare

Genom att utbilda dig till traversförare får du en unik kompetens på din arbetsplats som kan vara mycket viktig.

Inte minst är det viktigt att någon på arbetsplatsen verkligen kan hantera traversen på rätt sätt så att olyckor undviks.

Arbetet är mycket ansvarfullt och måste ske på rätt sätt oavsett hur stor travers som hanteras av traversföraren.

Läs mer om andra maritima utbildningar.

Hamnarbetare

Traversförare FAQ