Liftutbildning

Liftutbildning från Marinkraft i Stockholm som online ger dig både det teoretiska som de praktiska kunskaper för säker liftanvändning.
Tack vare en blandning mellan interaktivt/distanslärande online samt praktiskt lärande minimerar vi utbildningsinsatsen.

Vi använder oss av ett stort antal liftar under praktikdelen och på så sätt minskar onödig väntetid för dig som elev.

Vilket ger att du sparar minst 2 timmar utbildning i syfte att spara din dyrbara tid och du kan efter lunch vara tillbaka där du tjänar pengar.

Vi genomför det praktiska momentet varje vardag kl 10, vilket ger dig en flexibel och effektiv lösning.

ANSÖK HÄR

Liftutbildning – krav med att arbeta med liftar

Det är idag krav på utbildning för att arbeta i och från en lift, och att de praktiska och teoretiska kunskaperna dokumenteras.

Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma om den utbildning och de kunskaper som arbetstagaren har är både relevanta och tillräckliga. Arbetsgivaren ska också ge arbetstagaren sitt tillstånd för användningsanordningen.

Denna utbildning är ett lämpligt och effektivt sätt att uppfylla kraven på dokumenterade kunskaper när det gäller arbete från lift.

Utbildning sker både online som på plats i Stockholm för att uppfylla de krav som kan komma på liftföraren.

Vad är liftutbildning?

Idag är det krav på utbildning för att få arbeta som liftförare av säkerhetsskäl för föraren och omgivningen där liften körs.
Det är även krav att liftföraren är certifierad både teoretiskt och praktiskt.

Kunskaperna på varje enskild liftförare sätts på prov både teoretiskt såsom praktiskt. Proven skall också vara korrekt dokumenterade.
Arbetsgivaren är även den som avgör om förarens kunskaper är tillräckligt relevanta för tillstånd att bruka liften.

Vilket ger att arbetsgivaren har ett större ansvar gällande en liftförares skicklighetsnivå och kunskapsnivå.

Vi skapar arbetstillfällen med liftutbildning

Marinkraft jobbar med kompetensförsörjning och utveckling med den marina näringen som fokus.

Vi samordnar och tillhandahåller olika utbildningar som våra kunder anser är relevanta däribland liftutbildning.

Då vi samordnar utbildningar för stora delar av branschen samt våra goda kontakter med leverantörer kan vi hålla en bra prisbild som passar både små som stora företag.

Hur fungerar liftutbildning?

Utbildningen består av två delar, en teoretisk och en praktiskt del.
Kursen är en blandning av interaktiv distansutbildning samt praktik på plats.

 • Teori: I denna del av undervisningen går det att utbilda sig online dvs på distans. Under denna del så genomgår vi de interaktiva aspekterna och de tekniska för liftutbildningen
 • Praktik: Under praktikdelen som sker i Stockholm eller på plats på din arbetsplats i mån av tid för våra mobila utbildningsplattform
  Har vi dessutom tillgång till ett stort antal liftar, vilket undviker onödiga väntetider och gör processen bara tar ungefär 2 timmar.
  Den praktiska delen genomförs varje dag kl 10:00 i Stockholm om man har extra bråttom.

Resultatet av liftutbildningen

När du har genomfört Marinkrafts liftutbildning, så kommer du ha en korrekt dokumentation/certifikat och liftförarbehörighet.
Varje liftförare behöver dessutom förnya sin behörighet för att säkerställa de krav som finns för att få kalla sig liftförare med behörighet att föra fram en lift.

Vi hjälper dig att komma i fas med dig och dina arbetskollegor så att samtliga har rätt utbildning samt behörighet för rätt typ av liftar.

Frågor och svar

Vad innebär Marinkrafts liftutbildning?
Vår liftutbildning ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna använda liftar på ett säkert sätt.

Det är numera krav på att ha utbildning för att få arbeta i och från en lift, och dessa kunskaper som du får via utbildningen kommer att dokumenteras på korrekt sätt. Den här utbildningen är perfekt för att uppfylla dessa krav.
Hur går Marinkrafts liftutbildning till?
Utbildningen är en blandning mellan interaktivt distanslärande och en mer praktisk del.

Under praktikdelen har vi tillgång till ett stort antal liftar, vilket undviker onödig väntetid och gör att det bara tar ungefär 2 timmar. Detta för att du ska kunna vara tillbaka på ditt arbete redan efter lunch. Den praktiska delen genomförs varje vardag kl 10.

 • Ansökningsformulär Liftutbildning

 • Uppgifter om beställare

 • Fullständigt namn 
 • ÅÅÅÅ punkt MM punkt DD
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Pris:

 • Liftutbildning: 1590:-
 • Fallskyddsutbildning: 1400:-
 • Kombinerad Lift och fallskyddsutbildning 2590:-

Få notiser om jobb som passar dig

✔ Registrera dig hos oss
✔ Få chansen till ditt drömjobb
✔ Skapa framtidsmöjligheter

Ring mig
+
Ring mig!